Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de verkoper:

Kiara Dua – Jana Dua

Ruilare 104, 9080 Lochristi

0472/42.71.38 – 0477/42.58.45

info@sneakersandpaws.be

BTW nummer: BE0542.514.169

Rekeningnummer ING: BE 43 3632 1947 8001

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 

3. Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink bestellen met betalingsverplichting, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanklikken van “bestel deze artikelen”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

 

4. Prijzen en artikelen

De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro exclusief transportkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.

De kleuren van producten zijn louter indicatief. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sneakers and Paws is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen of typefouten op de website.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid en hoeveelheid aangegeven. Sneakers and Paws doet er alles aan om die gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een levering niet kan gebeuren, door onopzettelijk foutieve stock gegevens of wanneer de stoffen niet meer verkrijgbaar zijn. In deze gevallen zal sneakers and Paws u zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.

 

5. Betaling

Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

 

6. Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

 

7. Verzending

Eens de betaling ontvangen is, wordt de bestelling zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de 3 werkdagen verstuurd via BPOST.

 

8. Bedenktijd en retourneren

Voor alle producten gekocht bij sneakers and paws heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Die periode gaat in op het moment dat u of iemand anders namens u de producten in ontvangst neemt. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking.

Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Wanneer u gebruik wilt maken van het verzakingsrecht moet u dat schriftelijk of telefonisch kenbaar maken binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

De goederen moeten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) terugbezorgd worden. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending gevoegd worden, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Sneakers and paws betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als we de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, waarvoor u de bijhorende verzendkosten betaalt.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

* Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.

* Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op een andere manier beschadigd is door eigen gebruik, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Goederen moeten teruggestuurd worden naar het volgende adres: Sneakers and paws, t.a.v. Kiara Dua, Ruilare 104 Lochristi 9080.

Graag zeker vermelden t.a.v. Kiara Dua

 

9. Controle

De koper moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nakijken. Het blijven handgemaakte producten, maar mocht er toch een zichtbaar gebrek zijn,  moeten onmiddellijk gemeld worden. Verborgen gebreken kunnen alleen aanleiding geven tot vervanging, niet tot schadevergoeding. Die gebreken moeten binnen de 14 dagen na levering schriftelijk gemeld worden aan sneakers and paws.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van sneakers and paws totdat de volledige betaling ervan heeft plaatsgevonden.

 

11. Geschillen

Op de Algemene Voorwaarden van sneakers and paws is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van Antwerpen is bevoegd voor alle geschillen.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan sneakers and paws of rechthoudende derden.

 

13. Klachten

Als er  ondanks onze goede zorgen toch iets misloopt met de behandeling van de bestelling, contacteer ons dan gerust op 0032 477/42.58.45 of info@sneakersandpaws.be

We zoeken dan samen naar de beste oplossing.

 

Voor verdere vragen, opmerkingen of samenwerkingen kan u steeds mailen naar  info@sneakersandpaws.be